Ajanvaraus

Kauppa

Jäseneksi

Ajankohtaista

Vieraspelaajalle

Osakkeet

PuulaGolfilla on useita erilaisia osakesarjoja.

Osakesarjat

Kenttäyhtiöllä on seuraavat osakesarjat:

 • pelioikeusosakkeet (C) 500 kpl (sisältää B ja A)
 • Isäntäosakkeet (I) 50 kpl
 • Sijoitusosakkeet (S) 50 kpl
 • Perustajaosakkeet (P) 250 kpl
 • Lisäksi kenttäyhtiön hallussa on 400 kpl S-, I- ja P-osakkeiden muunto-osaketta.

Pelioikeusosakkeet jaetaan neljään osakeryhmään:

 • C-osake = 1 aikuinen, nimetty pelikausittain tai lipuke
 • B-pelioikeus = perhe, kaksi aikuista, nimetty pelikausittain tai lipukkeet 40 kpl ja perheen juniorit (< 21 v), vapaa
 • A2-pelioikeus = yritys, kaksi aikuista, vapaa tai lipukkeet (C x 2)
 • A-pelioikeus = yritys, kolme aikuista, vapaa tai lipukkeet (C x 3)

Kaikki pelioikeusosakkeet kootaan C-osakkeista, joista erillisillä etukoontilehdillä muodostetaan B-pelioikeus (2 C-osaketta), A2-pelioikeus (2 C-osaketta) ja A-pelioikeus (3 C-osaketta). Pelioikeusosakkeiden äänimäärät ovat sidottu osakekantojen C-osakemääriin. B-, A2- ja A-pelioikeuksien muodostamisen ja purkamisen voi tehdä vain kenttäyhtiö yhtiöjärjestyksen määrittämillä perusteilla.

Isäntäosakkeilla ja Sijoitusosakkeilla on yksi vapaa pelioikeus osaketta kohden. Perustajaosakkeilla on yksi vapaa pelioikeus viittä osaketta kohden. Pelioikeusosake on mahdollista myös vuokrata osakkailta pelikausi kerrallaan.

Myyntihinta

 • C-osake 800 €
 • vuosittainen yhtiövastike päätetään syksyn yhtiökokouksessa
 • merkintävuosi on vastikevapaa

Äänimäärät

 • Pelioikeusosakkeilla on 1 ääni / osakekannan C-osakemäärä
 • Isäntäosakkeilla on 5 ääntä / I-osake
 • Sijoitusosakkeilla on 5 ääntä / S-osake
 • Perustajaosakkeilla on 1 ääni/ P-osake

Osakekaupat jälkimarkkinoilla

Osakkaat, jotka haluavat luopua omistamisestaan, voivat hakea osakkeelle uutta omistajaa esim. ilmoittamalla kahvion ilmoitustaululla. Omistajamuutoksen rekisteröimiseksi kaupan jälkeen tulee:

 • laatia kauppakirja, jossa on yksilöity kaupan kohde, ostajan ja myyjän sotu tai y-tunnus, molempien yhteystiedot ja kauppahinta sekä vastuiden siirtyminen ostajan ja myyjän välillä
 • suorittaa verottajalle varainsiirtovero; golfyhtiöiden osakkeisiin sovelletaan 1,6 % verokantaa ja ilmoitus tulee tehdä myös veron jäädessä niin alhaiseksi, että sitä ei tarvitse maksaa
 • toimittaa kauppakirja ja varainsiirtoveroilmoitus verottajan leimalla kenttäyhtiön toimistolle
 • valmis kauppakirjapohja on saatavilla toimistosta