Ajanvaraus

Kauppa

Jäseneksi

Ajankohtaista

Vieraspelaajalle

Paikallissäännöt ja kilpailumääräykset

Tältä sivulta löydät paikallissääntömme ja ajankohtaiset kilpailumääräykset

PAIKALLISSÄÄNNÖT (voimassa 27.7.2023 alkaen)

Mittamerkit kentällä

 • Kentällä olevat mittalautaset ovat kiinteitä haittoja. Lautasen siirtäminen on kielletty. Vapautuminen rangaistuksetta sääntö 16.1.

Kentän pituustiedot

 • Tuloskorteissa, väylätauluissa ja tiiboksien mittalaatoissa olevat väylien kokonaispituudet on mitattu väylien keskilinjoja pitkin viheriöiden keskelle.
 • Muut mitat (kentän mittapaaluilta ja mittalautasilta sekä väylätaulujen lähestymislyöntien mitat) on mitattu suoraan linnuntietä viheriöiden keskelle.

Puuntaimet

 • Pelialueella olevat tuetut puut ja istutukset ja näiden tuet ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen rangaistuksetta sääntö 16.1.

Kunnostettava alue, josta pelaaminen on kiellettyä

 • Sinivalkoisin paaluin merkitty alue on kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen rangaistuksetta sääntö 16.1.

Rangaistukset paikallissäännön rikkomisesta:

 • Yleinen rangaistus


Paikallissäännöt 27.7.2023.pdf


PUULAGOLF RY:N KILPAILUMÄÄRÄYKSET (voimassa 1.5.2024 alkaen)

PuulaGolf ry kilpailumääräykset
Kilpailumääräykset sekä PuulaGolfin paikallissäännöt ovat voimassa kaikissa PuulaGolf ry:n ja Oy:n järjestämissä kilpailuissa. Määräyksillä täydennetään R&A Rules Limited – organisaation kulloinkin voimassa olevia golfsääntöjä (Rules of Golf), joista Suomen Golfliitto on tuottanut suomenkielisen sääntökirjan. Golfin sääntöjen mukaan pelaajan tehtävänä on tuntea golfin säännöt ja kilpailua koskevat kilpailumääräykset (sääntö 1.3). Rangaistukset pelissä perustuvat golfin sääntöihin tai peliä koskeviin määräyksiin. Tällaisia peliin liittyviä sääntöjä ovat lisäksi Amatöörisäännöt ja Tasoitusmääräykset.
Osallistumisoikeus
Kilpailut ovat avoimia kaikille Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenille, ellei kilpailukutsussa ole toisin mainittu. Seuranmestaruuskilpailuun on osallistumisoikeus PuulaGolf ry:n jäsenillä ja osakaskilpailuun on osallistumisoikeus PuulaGolf Oy:n osakkeen omistajilla.
Tasoitus
Suurin annettava kilpailutasoitus on 36. Suurempi tasoitus ei kuitenkaan estä osallistumista kilpailuun.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu kilpailukutsun mukaisesti. Maksimi osallistujamäärän ylittyessä kilpailijat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Poikkeuksena on seuranmestaruuskilpailu, johon pääsevät mukaan kaikki PuulaGolf ry:n jäsenet.
Peruuttaminen ja keskeyttäminen
Ennen ilmoittautumisajan umpeutumista pelaaja voi perua osallistumisensa ilman seuraamuksia. Kilpailun keskeyttäminen on sallittu vain kilpailunjohtajan luvalla.
Jälki-ilmoittautuminen
Kilpailuun otetaan jälki-ilmoittautuneita, mikäli kilpailussa on vielä tilaa. Kilpailunjohtajalla on oikeus määrittää jälki-ilmoittautuneen lähtöaika ja ryhmä sekä tarvittaessa muuttaa viimeisten ryhmien kokoonpanoa. Kuitenkin siten, että kukaan pelaaja ei joudu sopimatta aloittamaan aikaisemmin kuin pelaajan alun perin saama lähtöaika osoittaa.
Lähtöjärjestys
Pelaaja voi ilmoittautuessaan toivoa aikaista tai myöhäistä lähtöä. Muita lähtöihin liittyviä toiveita huomioidaan vain, mikäli se on mahdollista. Peliryhmät ja lähtöajat arvotaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ja julkaistaan viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä klo 15 mennessä. Lähtöaika lähetetään tekstiviestillä kaikille, joilla on matkapuhelinnumero omissa Wisegolf -palvelun jäsentiedoissa. Pelaaja on vastuussa jäsentietojensa oikeellisuudesta.

Sarjat
Kilpailu järjestetään, mikäli kokonaisosallistujamäärä on vähintään kymmenen (poikkeuksena junioreiden kisat). Päätöksen kilpailun peruuttamisesta tekee kilpailunjohtaja. Kilpailunjohtaja voi yhdistää sarjoja, mikäli jossain sarjassa ei tule riittävästi osallistujia (vähintään 6 osallistujaa/sarja). Muutoksesta ilmoitetaan viimeistään lähtöaikojen julkaisun yhteydessä.
Tiiauspaikat
Ellei toisin ilmoiteta, kilpailuissa miehet käyttävät keltaisia tiipaikkoja ja naiset punaisia tiipaikkoja. Poikajuniorit, jotka eivät vielä ole täyttäneet 13 vuotta, voivat em. kisoissa valita pelaavatko kilpailun keltaisilta vai punaisilta tiipaikoilta. Seniorimiehet, jotka ovat täyttäneet 70 v. voivat halutessaan valita pelaavatko keltaisilta vai punaisilta tiipaikoilta. Poikajunioreiden ja seniorimiesten käyttäessä punaisia tiipaikkoja, he voivat osallistua vain HCP-sarjaan. Seuranmestaruuskisoissa pelataan kutsussa ohjeistetuilta tiipaikoilta.
Pelinopeus
Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edeltävästä ryhmästä, voidaan pelaajat asettaa aikatarkkailuun. Mikäli pelaaja käyttää lyöntiinsä tämän jälkeen aikaa enemmän kuin 40 sekuntia siitä, kun hänen vuoronsa on lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:

 • Ensimmäinen rikkomus: varoitus.
 • Toinen rikkomus: yksi lyönti.
 • Kolmas rikkomus: kaksi lyöntiä.
 • Neljäs rikkomus: kilpailusta sulkeminen.

Aikatarkkailua tekevät vain tuomari tai kilpailunjohtaja. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin tai kilpailunjohtajan mielestä on pelaajan vuoro lyödä. Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.
Turvallinen pelaaminen
Kilpailunjohtaja voi keskeyttää pelin esimerkiksi ukonilman takia soittamalla torvea. Pelaajien on tällöin keskeytettävä peli välittömästi. Pelaajat eivät saa jatkaa peliä ilman kilpailunjohtajan lupaa. Rangaistus tämän säännön rikkomisesta on kilpailusta sulkeminen.
Golfauto
Golfauton käyttö on mahdollista kilpailunjohtajan luvalla terveydellisin perustein.
Tuloskortin täyttäminen
18 reiän kilpailukierroksilla tuloskortista on täytettävä aina kortin ensimmäiset yhdeksän väylää täyteen. Esimerkiksi pelaaja aloittaa väylältä 5 ja pelattuaan ensimmäiset yhdeksän reikää tuloskortissa on täytettynä väylät 1–9 ja kun aloitusväylä on pelattu toisen kerran, tuloskorttiin merkitään tulos väylälle 14 jne.


Tasatulostilanne
Tasoituksettomissa (SCR) kilpailuissa tasatulos ratkaistaan matemaattisella menetelmällä. Voittaja on se, jolla on parempi tulos tuloskortin mukaisilla viimeisillä 18, 9, 6, 3, ja 1 reiällä. Mikäli tämäkään ei saa aikaan ratkaisua, voittaja on pienemmän tarkan tasoituksen omaava pelaaja ja lopulta voittaja arvotaan tasatuloksessa olevien kesken. Seuranmestaruuskisoissa tasatilanteessa lyöntipelimestaruuden voitto ratkaistaan ”sudden death” -uusinnalla. Uusintareiät päättää kilpailunjohtaja. Muut sijat ratkaistaan matemaattisella menetelmällä.
Tasoituksellisessa (HCP, PB) kilpailuissa tasatuloksessa voittaa se, jolla on pienempi tarkka tasoitus. Tasoituksen ollessa sama, noudatetaan scr kilpailujen periaatteita.
Kilpailun päättyminen
Kilpailu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä tai tulosten julkaisusta on kulunut 15 minuuttia.
Scramblen ohjeet
Ellei kilpailuinfossa erikseen mainita, scramble pelimuotoa pelataan PuulaGolf:ssa seuraavin säännöin:

 • Kiinnitetään huomiota pelinopeuteen ja se pelaaja lyö ensin, joka on ensimmäisenä valmiina.
 • Pelaajapareista molemmat avaavat pelin ja lyönneistä valitaan toinen pallo. Paikka merkitään ja se, jonka pallo valitaan, pelaa ensin. Pallo pelataan omalta paikalta.
 • Toisen pelaajan pallo asetetaan max. tuloskortin päähän alkuperäisestä pelipaikasta, mutta ei kuitenkaan lähemmäksi reikää.
 • Pelaajaparin pallo pelataan samasta paikasta ja samasta olosuhteesta kuin ensimmäisenä lyöneen pallo oli (esim. pallon ollessa hiekkaesteessä, peliparin pallo asetetaan myös hiekkaesteeseen).
 • Hiekka- ja vesiesteistä ei voi vapautua rangaistuksetta.
 • Putattaessa pelipari saa seistä puttilinjan jatkeella.

Tarkennuksia reikäpeliin
Ottelun on voittanut se pelaaja, joka on voitolla useamman reiän kuin on jäljellä pelaamattomia reikiä. Jos reikäpeli on tasan ennalta määrätyn reikämäärän jälkeen, on peliä jatkettava välittömästi reikä reiältä (sudden death) kunnes toinen pelaajista voittaa reiän. Peli päättyy tähän. Hävinnyt pelaaja merkitsee ottelun tuloksen ottelulistaan. Voittajan tehtävänä on varmistaa, että merkintä tehdään. Tulos merkitään voittajan nimen kohdalle esim. 2/1, joka tarkoittaa, että voittaja oli kaksi reikää voitolla, kun reikiä oli jäljellä enää yksi. Reikäpelitulokset eivät vaikuta pelaajan tasoitukseen.
Tasoituksellisessa reikäpelissä tasoitukset huomioidaan siten, että suuremmalla tasoituksella pelaava saa slope-tasoitusten erotuksen verran lyöntejä hyväkseen. Saadut tasoituslyönnit käytetään tuloskortin HCP-sarakkeen mukaisessa järjestyksessä. Esim. viisi lyöntiä tasoitusta saava pelaaja saa tasoituslyönnit viidellä vaikeimmalla väylällä (HCP 1–5).
Tarkennuksia lyöntipeliin
Lyöntipelissä sääntöä 5.2b sovelletaan seuraavasti: Kilpailupäivänä pelaaja saa harjoitella kilpailukentällä ennen kierrosta tai kierrosten välissä.


PuulaGolf ry Kilpailumääräykset 1.5.2024 alkaen.pdf